merkezimizde yapılan işlemler

 

  • Kardiyoloji Muayenesi
  • Elektrokardiyogram EKG
  • Transtorasik Ekokardiyografi
  • Kardiyovasküler Stress Test (Eforlu EKG)
  • Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümü (24 Saat)
  • 24 Saat Ekg Kaydı (Holter)
  • Biyokimyasal Kan Testleri (Anlaşmalı olduğumuz Dış Merkezde yapılmaktadır.)
  • Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (SPECT) Tc-99 mm (Anlaşmalı olduğumuz Dış merkezde yapılmaktadır.)
  • Myokard Perfüzyo Gated Spect Tc- 99m Komplekleri  (Anlaşmalı olduğumuz Dış merkezde yapılmaktadır.)
  • Farmakolojik Stress  (Anlaşmalı olduğumuz Dış merkezde yapılmaktadır.)